İTHALAT GÜMRÜKLEMESİ HİZMET İÇERİĞİ

Ordino alımı
İthalat evraklarının firmanızdan alımı
G.T.İ.P. tesbiti
Gümrük beyannamesi tescili ve işlemlerin takibi
Teminat mektubu veya bloke çeklerin alımı
Gümrükleme işlemi biten malların deponuza teslimi
Maliyet hesaplaması
Kontrol belgesi çıkarılması
D.İ.İ.B. ve Yatırım Teşvik Belgesi çıkarılması
Teminat mektubu çözümü

İHRACAT GÜMRÜKLEMESİ HİZMET İÇERİĞİ


Faturanın düzenlenmesi
Gümrük beyannamesi tanzimi
ATR, EUR1; Menşe Şehadetnamesi v.b. belgenin tanzimi ve Ticaret Odası tasdikleri
İhracatçı Birlikleri tasdiki
Gümrük Çıkış beyannamesi takibi
Gümrük Beyannamelerinin kapanışları
Geçici Çıkışlarda süre takibi
Evrak teslimatı


    İ L E R İ

 

 
 
 
 
[ E - M A İ L]
designed by COMPEOPLE MULTIMEDIA